401 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

094 999 3338haphataudio@gmail.com

Đầu Karaoke