Đang cập nhật

0985 898 950nguyenan612@gmail.com

Chúng tôi là Vision Holding

Vision Holding là mạng lưới kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ra đời dựa trên sự chỉ đạo của Trung tâm phát triển doanh nhân Việt Nam - Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm tạo sự liên kết giúp các doanh nghiệp có cơ hội xúc tiến giao thương, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về vốn của các Ngân hàng, tổ chức tài chính là đối tác của mạng lưới.

Sứ mệnh: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững.

Tầm nhìn chiến lược: Kết nối cộng đồng kinh doanh

Chia sẻ: Chia sẻ các thông tin, kiến thức kinh tế

Kết Nối:
Kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế

Cùng phát triển:
Phát triển kỹ năng lãnh đạo và tăng trưởng bền vững

Liên hệ

Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự lớn mạnh của hàng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ nhiều ngành nghề với quy mô lớn nhỏ khác nhau